Tjenester

Totalprosjekt
 • Prosjektering og dimensjonering
 • Søknader og utvikling
 • Byggeledelse
 • Gjennomføring og kontroll
bistand & rådgivning
 • Idrettsanlegg
 • Skianlegg med snøproduksjon
 • Ombygging
 • Tilbygg
 • Nybygg
Kjøp & utvikling av tomter
 • Regulering av tomt
 • Kjøp av tomt

Vår bankforbindelse Handelsbanken Sandvika, tilbyr gode betingelser på boliglån til våre kunder, med personlig og hyggelig oppfølging.

Keys in door
Sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

 • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
 • Kvalitetssikringsrutiner
 • Betalt skatter og avgifter

Les mer om hva slags områder vi har godkjent her.

Godkjennelse fra DIBK

Tjenester

Totalprosjekt
 • Prosjektering og dimensjonering
 • Søknader og utvikling
 • Byggeledelse
 • Gjennomføring og kontroll
bistand & rådgivning
 • Idrettsanlegg
 • Skianlegg med snøproduksjon
 • Ombygging
 • Tilbygg
 • Nybygg
Kjøp & utvikling av tomter
 • Regulering av tomt
 • Kjøp av tomt

Vår bankforbindelse Handelsbanken Sandvika, tilbyr gode betingelser på boliglån til våre kunder, med personlig og hyggelig oppfølging.

Keys in door
Sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet

Foretak som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har:

 • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
 • Kvalitetssikringsrutiner
 • Betalt skatter og avgifter

Les mer om hva slags områder vi har godkjent her.