Om Siv. Ing. Martin Stensaker AS

Om Siv. Ing. Martin Stensaker AS

Firmaet ble startet i september 2000 og har helt fra starten drevet med prosjektutvikling, prosjektledelse, byggeledelse og prosjektering RIB. Gjennom årenes løp har oppgavene variert mye med store og små prosjekter. Prosjektene er gjennomført i både totalentreprise og delte entrepriser. Vi har et godt samarbeid med en rekke entreprenører. Entrepriseformen bestemmes utfra prosjektets kompleksitet, byggherrens ønske om styring og risikovilje, marked og økonomi. Vi forespør normalt minimum tre entreprenører på prosjektene. Teamet er styrket eller redusert avhengig av oppgavene og oppdragsmengden. Fra én ansatt i starten opp til syv ansatte, og er nå fire faste ansatte og en timebasert ansatt.

Siv.ing Martin Stensaker AS samarbeider med Casoro AS og Kløvertoppen AS på prosjektutvikling og byggeledelse. Både Kløvertoppen AS og Casoro AS utvikler eiendom. 

Ansatte

Liv Takle Stensaker


Liv er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH 1986 og har jobbet som prosjektingeniør hos Aker entreprenør, overingeniør i Luftfartsverket (Avinor) på Bergen lufthavn, i hovedflyplassprosjektet og i hovedadministrasjonens planavdeling.


Sivil ingeniør bygg

Hun har vært engasjert i firmaet siden høsten 2000, og har videreutdanning og diverse kurs i NTNU Videre Lavenergi- og passivhus, Autocad, Revit, diverse prosjektlederkurs og jevnlige oppdateringskurs i relevante lover og forskrifter.

Sivil ingeniør bygg
Martin Stensaker


Martin er sivilingeniør bygg fra 1986 fra NTH og har en bachelor i økonomi fra BI. Etter utdannelsen har han vært ett år i Aker Entreprenør, tre år i Siv.ing. Ole Rakner AS og ti år i Statoil før firmaet ble startet høsten 2000.
I Statoil fikk han kompetanse fra prosjektledelse og prosjektstyring og det ble naturlig å videreutvikle kompetansen fra bygge bransjen og oljebransjen da firmaet ble startet. De første årene ble de fleste prosjektene gjennomført som en delt enterprise.

Spisskompetanse 

Idrettsanlegg 

Ansvarlig søker

Kontrollerer lufttetthet

Spisskompetanse

Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Matias Stensaker


Matias er utdannet M.Sc. Bygg- og miljøteknikk ved NTNU Gløshaugen. For tiden arbeider han som prosjektleder og rådgiver innen byggeteknikk.

 

Tidligere har han arbeidet i firmaet som timebasert ingeniør innen konstruksjonsteknikk fra 2016 til 2019. Han har også erfaring fra byggeplasser gjennom sommerjobber som forskalingssnekker.


Sivil ingeniør bygg
Ingeniør
Anders Bergendahl


Anders er utdannet sivilingeniør Energi- og miljø i bygg og har en bachelorgrad som maskiningeniør fra Oslo Metropolitan University.


Han har vært ansatt i firmaet siden høsten 2020 og arbeider som rådgiver innen byggeteknikk og bygningsfysikk.  


MINA TAKLE STENSAKER


Mina er timebasert ansatt mens hun fullfører mastergraden sin innen Datateknologi ved NTNU. Hovedansvarlig for utvikling av nettside.


Ansatte

Liv Takle Stensaker


Liv er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH 1986 og har jobbet som prosjektingeniør hos Aker entreprenør, overingeniør i Luftfartsverket (Avinor) på Bergen lufthavn, i hovedflyplassprosjektet og i hovedadministrasjonens planavdeling.

Martin Stensaker


Martin er sivilingeniør bygg fra 1986 fra NTH og har en bachelor i økonomi fra BI. Etter utdannelsen har han vært i Aker Entreprenør(ett år), Siv.ing. Ole Rakner AS (tre år) og Statoil (10 år) før firmaet ble startet høsten 2000.

Sivil ingeniør bygg
Sivil ingeniør bygg

Hun har vært engasjert i firmaet siden høsten 2000, og har videreutdanning og diverse kurs i NTNU Videre Lavenergi- og passivhus, Autocad, Revit, diverse prosjektlederkurs og jevnlige oppdateringskurs i relevante lover og forskrifter.

I Statoil fikk han kompetanse fra prosjektledelse og prosjektstyring og det ble naturlig å videreutvikle kompetansen fra bygge bransjen og oljebransjen da firmaet ble startet. De første årene ble de fleste prosjektene gjennomført som en delt enterprise.

Spesialkompetanse

Idrettsanlegg

Ansvarlig søker

Kontrollerer lufttetthet

Spesialkompetanse

Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

Sivil ingeniør bygg
sivil ingeniør
MATIAS STENSAKER


Matias er utdannet M.Sc. Bygg- og miljøteknikk ved NTNU Gløshaugen. For tiden arbeider han som prosjektleder og rådgiver innen byggeteknikk.

 

Tidligere har han arbeidet i firmaet som timebasert ingeniør innen konstruksjonsteknikk fra 2016 til 2019. Han har også erfaring fra byggeplasser gjennom sommerjobber som forskalingssnekker.


Anders Bergendahl


Anders er utdannet sivilingeniør Energi- og miljø i bygg og har en bachelorgrad som maskiningeniør fra Oslo Metropolitan University.


Han har vært ansatt i firmaet siden høsten 2020 og arbeider som rådgiver innen byggeteknikk og bygningsfysikk.  


MINA TAKLE STENSAKER


Mina er timebasert ansatt mens hun fullfører mastergraden sin innen Datateknologi på NTNU. Hovedansvarlig for utvikling av nettside.


Ansatte

Liv Takle Stensaker


Liv er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH 1986 og har jobbet som prosjektingeniør hos Aker entreprenør, overingeniør i Luftfartsverket (Avinor) på Bergen lufthavn, i hovedflyplassprosjektet og i hovedadministrasjonens planavdeling.

Sivil ingeniør bygg

Hun har vært engasjert i firmaet siden høsten 2000, og har videreutdanning og diverse kurs i NTNU Videre Lavenergi- og passivhus, Autocad, Revit, diverse prosjektlederkurs og jevnlige oppdateringskurs i relevante lover og forskrifter.

Spesialkompetanse

Idrettsanlegg

Ansvarlig søker

Kontrollerer lufttetthet

Martin Stensaker


Martin er sivilingeniør bygg fra 1986 fra NTH og har en bachelor i økonomi fra BI. Etter utdannelsen har han vært i Aker Entreprenør(ett år), Siv.ing. Ole Rakner AS (tre år) og Statoil (10 år) før firmaet ble startet høsten 2000.

Sivil ingeniør bygg

I Statoil fikk han kompetanse fra prosjektledelse og prosjektstyring og det ble naturlig å videreutvikle kompetansen fra bygge bransjen og oljebransjen da firmaet ble startet. De første årene ble de fleste prosjektene gjennomført som en delt enterprise.

Spesialkompetanse

Prosjektutvikling

Prosjektledelse

Byggherreombud

MATIAS STENSAKER


Matias er utdannet M.Sc. Bygg- og miljøteknikk ved NTNU Gløshaugen. For tiden arbeider han som prosjektleder og rådgiver innen byggeteknikk.

 

Tidligere har han arbeidet i firmaet som timebasert ingeniør innen konstruksjonsteknikk fra 2016 til 2019. Han har også erfaring fra byggeplasser gjennom sommerjobber som forskalingssnekker.


Sivil ingeniør bygg
ANDERS BERGENDAHL


Anders er utdannet sivilingeniør Energi- og miljø i bygg og har en bachelorgrad som maskiningeniør fra Oslo Metropolitan University.


Han har vært ansatt i firmaet siden høsten 2020 og arbeider som rådgiver innen byggeteknikk og bygningsfysikk. 


sivil ingeniør
MINA TAKLE STENSAKER


Mina er timebasert ansatt mens hun fullfører mastergraden sin innen Datateknologi på NTNU. Hovedansvarlig for utvikling av nettside.